Nomas noteikumi

Rezervēšana
 Nomniekam jābūt vismaz 21 gadu vecam un ar 2 gadu auto vadīšanas stāžu. 
 Autovadītaja nepieciešamie dokumenti slēdzot līgumu ir vadītāja apliecība un pase. 
 Automašīnu rezervāciju var veikt internetā vai zvanot pa telefonu 26446556. 

 Automašīnu nomas maksa noteikta par 24 stundām. 
 Nomas maksu nomniekam ir jāapmaksā pirms automašīnas saņemšanas. 


Degviela
 Automašīna nomniekam tiek nodota tīra un ar pilnu degvielas tvertni. 
 Nododot automašīnu ar nepilnu degvielas tvertni, no nomnieka tiek ieturēta 
  3.0 Eur maksa par degvielas litru. 

 Nododot netīru vai neiztīrītu automašīnu, no nomnieka tiek ieturēti 35 Eur. 


Apdrošināšana
 Nomas automašīnām ir gan OCTA, gan KASKO apdrošināšana. 

Papildus aprīkojums
 Klientam ir iespēja par papildus samaksu iznomāt navigācijas ierīci, bērnu sēdeklīti 
 vai jumta bagažnieku.